Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami z policją. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznacz niebezpieczne miejsca. Policja jest zobowiązana do sprawdzenia tych informacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Mapa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy internauta.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:
• w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
• drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
• trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Także mieszkańcy gm. Jabłonna mają możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Państwa okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, policja wprowadzi je wprost na mapy.

UWAGA! Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Jednakże każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.

Wejście do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – TUTAJ.