Zabrakło pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg

Podpisanie umów na zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych w gm. Jabłonna, które powinny obowiązywać już od tego miesiąca, stanęło pod znakiem zapytania. Powód? W Urzędzie Gminy zabrakło pieniędzy na rozstrzygnięcie przetargu.

Urząd Gminy opublikował informację dotyczącą przetargu na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: pierwsza dotyczy zimowego utrzymania dróg asfaltowych wraz z ich jednokrotnym zamiataniem, natomiast druga obejmuje zimowe utrzymanie dróg gruntowych oraz chodników, parkingów i ciągów pieszojezdnych wraz z jednokrotnym zamiataniem trzech ostatnich.

Do przetargu stanęły trzy firmy. Najkorzystniejsze oferty złożyła firma Szulc Władysław „TIP-TOP” z Sierpca, która pierwszą część zamówienia wyceniła na 363.258,39 zł, natomiast drugą na 154.453,12 zł.

Jak okazuje się, są to nieznacznie wyższe kwoty aniżeli te zaplanowane przez Urząd Gminy. Wójt zaplanował bowiem przeznaczyć na sfinansowanie pierwszego zamówienia co najwyżej 357.651,18 zł, natomiast drugiego – 152.751,96 zł.

Należy mieć nadzieję, że zima do naszego kraju nie przyjdzie jeszcze w tym miesiącu.