Za mało pieniędzy na równanie dróg

Mieszkańcy gm. Jabłonna już od wiosny czekają na równanie dróg gruntowych. W ostatni piątek wicewójt dokonał otwarcia ofert na to zadanie. Niestety oferty znowu przewyższają kwotę, jaką urząd zamierza przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg.

– Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 152 000,00 zł brutto – informuje wicewójt Marcin Michalski.

W przetargu wzięły udział dwie firmy: TOMBUD z Wieliszewa oraz ZIEMBUD ze Starych Pieścirogów. Pierwsza zaoferowała za swoje usługi cenę 799 190,53 zł, natomiast druga 199 000,47 zł.

Czy Urząd Gminy wyrobi się z naprawą dróg jeszcze przed pierwszym śniegiem? Przekonamy się za parę tygodni.

Jabłonna Dla Mieszkańców