Za mało pieniędzy na odśnieżanie chodników. Czy gmina znajdzie wykonawcę?

Do Urzędu Gminy wpłynęły oferty na zimowe utrzymanie dróg gruntowych, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych. Najtańsza z nich kształtuje się na poziomie około 409 tysięcy złotych. Wójt planował przeznaczyć na to zadanie 90 tysięcy złotych, czyli zdecydowanie mniejsze środki. – Zbliża się zima, będą opady śniegu i wszyscy miejmy na uwadze, żebyśmy wzorem ubiegłych lat nie byli zaskoczeni śniegiem – prosił wójta podczas listopadowej sesji jeden z sołtysów.

Urząd Gminy poszukuje firmy, która będzie zajmowała się odśnieżaniem chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i dróg gruntowych. Nie wiadomo jednak, kiedy i czy w ogóle dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą, ponieważ złożone oferty znaczącą przewyższają wysokość środków, które gmina planowała przeznaczyć na ten cel.

– Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto 90 000,00 zł – poinformował Urząd Gminy.

Do przetargu zgłosiły się trzy firmy, które swoje usługi wyceniły na kwoty: AG-Complex – 434.246,40 zł, Szulc Władysław „TIP-TOP” – 410.998,01 zł i P.P.H.U. „Anetka” Aneta Cieślińska – 409.257,36 zł.

Niebawem powinniśmy dowiedzieć się, czy wójt i radni znajdą w budżecie gm. Jabłonna odpowiednie środki, aby podpisać umowę z wykonawcą.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Drogi asfaltowe będą odśnieżane

Urzędnicy wybrali za to najkorzystniejszą ofertę na zimowe utrzymanie dróg asfaltowych. Mimo że zaplanowali na ten cel jedynie 300.000 zł, gmina postanowiła przystać na ofertę P.P.H.U. „Anetka” Aneta Cieślińska w wysokości 569.790,18 zł.

Apel sołtysa o odśnieżanie

Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Marek Sarnowski, sołtys Rajszewa, zwrócił się z apelem do wójta.

– To, co za chwilę powiem, proszę nie brać tego jako słowa krytyki, ani nie przyjmować z mojej strony jako zwracania uwagi. Proszę to przyjąć jako spostrzeżenie na bazie doświadczeń minionych lat starszego kolegi albo sołtysa czy jako głos doradczy. Zbliża się zima, będą opady śniegu, proszę tylko nie przyjmować tego jako pretensji, miejmy wszyscy na uwadze, abyśmy wzorem ubiegłych lat nie byli zaskoczeni śniegiem. Żebyśmy mogli na czas reagować (…). Chodzi krótko o to, żebyśmy już pomyśleli, aby przygotować się na śnieg – mówił Marek Sarnowski.

Wójt nie skomentował słów sołtysa, ale przyjął do wiadomości jego spostrzeżenie. Delikatna forma zwrócenia uwagi mogła być spowodowana tym, że jeśli wójt uzna pytanie bądź spostrzeżenie za nieodpowiednie, potrafi wyjść z sali albo przez długi czas nie odzywać się do pytającego.

W poprzednich latach problemy z umowami

W ubiegłym sezonie zimowy doszło do sporego zamieszania odnośnie utrzymania dróg. Urząd Gmina zakończyła współpracę z firmą, która była odpowiedzialna za odśnieżanie dróg, zarzucając jej, że była nierzetelna. Firma natomiast stwierdziła, że gmina wyczerpała środki zarezerwowane na odśnieżanie i nie przygotowała aneksu do umowy.

To nie były jednak pierwsze problemy z prawidłowym przeprowadzeniem Akcji Zima, ponieważ w 2016 roku urzędnicy spóźnili się z przygotowaniem przetargu i przez kilkanaście dni firmy pracowały bez umów.

Czytaj także: