Rekordowe wynagrodzenie wójta. Wiceprzewodnicząca rady: słuszne i zasadne

Rada Gminy Jabłonna przyznała wójtowi maksymalne wynagrodzenie. Jego pensja wzrosła z 9 960 zł do 18 044 zł miesięcznie. Wójt będzie otrzymywał również dodatek stażowy, trzynastkę i nagrody jubileuszowe. – Moje zaangażowanie w pracę i podejmowane działania nigdy nie zależały, nie zależą i nie będą zależały od wysokości uposażenia – dziękował radnym Jarosław Chodorski.

W poniedziałek (29.11) radni przegłosowali uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia wójta Jarosława Chodorskiego. Zgodnie z przepisami radni mogli przyznać wójtowi maksymalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 430 zł, dodatek funkcyjny 3 450 zł i dodatek specjalny 4 164 zł. Takie też kwoty zaproponowała Komisja Budżetowa.

– Biorąc pod uwagę zakres obowiązków i odpowiedzialność, uważaliśmy to za słuszne i zasadne – poinformowała wiceprzewodnicząca rady Joanna Doktor.

Wniosek o odesłanie uchwały do komisji

Jeszcze przed głosowaniem radny Witold Modzelewski złożył wniosek o odesłanie projektu uchwały ws. wynagrodzenia wójta do prac w Komisji Budżetowej. Argumentował to tym, że wcześniej Rada Gminy odesłała projekty uchwał dotyczące diet sołtysów i radnych, mając co do nich pewne wątpliwości. Radny chciał, żeby podczas posiedzenia komisji zostały dopracowane wszystkie trzy uchwały.

– Z uchwały o wynagrodzeniu wójta będą wychodziły również poszczególne podwyżki w urzędzie. Chciałbym dowiedzieć się całościowo, jaki to będzie koszt. Chciałbym dowiedzieć się, czy prawdą są plotki, jakoby panu wójtowi gmina wynajęła samochód, w który w tym momencie również wchodzi w skład jego wynagrodzenia. Tych pytań jest więcej… Powinniśmy skupić się na tym na Komisji Budżetowej – wyjaśniał Witold Modzelewski.

Radni z tzw. grupy wójta byli innego zdania. – Nad tym projektem obradowała Komisja Budżetowa i dostał pan wystarczająco wcześniej dokumenty z propozycjami uchwał. Mógł się pan pojawić na Komisji Budżetowej i wszystkie te wątpliwości, o których pan mówi, podając jako prawdę, plotki… Nie sądzę, że to jest dobre miejsce, ani czas na cofnięcie do Komisji Budżetowej, ponieważ ta uchwała akurat nie budzi wątpliwości – mówiła Joanna Doktor.

Radny Adam Piątkowski zauważył, że Komisja Budżetowa będzie pracowała jeszcze nad uchwałami ws. diet radnych i sołtysów ze względu na ich potrącenia przy ewentualnych nieobecnościach.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

13 radnych za, 2 przeciwko

Ostatecznie za blisko dwukrotnym podniesieniem wynagrodzenia wójta zagłosowało 13 radnych, a 2 było przeciwko. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia oraz wyrównaniem zarobków wójta od 1 sierpnia 2021 roku.

– Chciałbym jedynie powiedzieć, że moje zaangażowanie w pracę i podejmowane działania nie zależały nigdy, ani nie zależą i nie będą zależały od wysokości uposażenia. Sami państwo doskonale wiecie, że bywało różnie. Bywały lata w poprzedniej kadencji, gdzie było jedno z najniższych w Polsce, a jednocześnie moje zaangażowanie w pracę się nie zmniejszało. Państwa decyzję traktuję jako wyraz poparcia, za co serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję za tę współpracę w ostatnich latach, która jest bardzo owocna. Sami państwo widzicie kilometry wybudowane sieci czy kolejne inwestycje, które realizujemy dla mieszkańców – skomentował podwyżkę Jarosław Chodorski.

Wójt nie odniósł się do informacji odnośnie wynajęcia samochodu przez Urząd Gminy.

Jak bywało w poprzednich latach?

Wysokość wynagrodzenia wójta budziła wiele emocji już od samego początku urzędowania Jarosława Chodorskiego. Pod koniec 2014 roku, kiedy radni podczas Komisji Budżetowej nie zaproponowali wójtowi maksymalnego wynagrodzenia, ten nie czekał na wynik głosowania, tylko wstał, powiedział „do widzenia” i wyszedł z sali konferencyjnej. Kilka dni później Rada Gminy postanowiła przyznać wójtowi wyższe uposażenie w kwocie 10 800 zł.

W poprzedniej kadencji w wyniku konfliktu wójta z Radą Gminy i wzajemnych oskarżeń, radni kilkakrotnie obniżali jego wynagrodzenie, kończąc na kwocie 5 320 zł. Ostatnią obniżkę wójt zaskarżył do sądu i latem 2018 roku poinformował na Facebooku, że sprawę wygrał. Z czasem okazało się, że wicewójt Marcin Michalski ukrył przed Radą Gminy zarządzenie sądu, uniemożliwiając tym samym odwołanie się. Po ujawnieniu tej sytuacji, sprawa sądowa została wznowiona i nadal czekamy na jej rozstrzygnięcie.

Z czasem, już nowa Rada Gminy, podwyższyła w grudniu 2018 roku wynagrodzenie wójta do 9 960 zł. Jarosławowi Chodorskiemu przysługiwał również dodatek stażowy (5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy), trzynastka i nagrody jubileuszowe.