Wystaw nietypowe odpady przed posesję

W najbliższym tygodniu na terenie gm. Jabłonna będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych. Należy je wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 7.00.

Firma SITA odbierze odpady w dniach 23-27 marca zgodnie z ustalonymi harmonogramami dla poszczególnych rejonów. Reklamacje dotyczące odbiorów należy zgłaszać do Urzędu Gminy pod numerami tel. 22 767-73-47 i 22 767-73-36.

Harmonogramy odbioru można znaleźć TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców