Wymówiono umowę na wodę dla Osiedla Rajska Jabłoń

Mennica Invest wymówiła umowę na dostarczanie wody dla Osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie. Będzie ona obowiązywała jeszcze tylko do końca czerwca. Trwają rozmowy między Urzędem Gminy, a Mennicą Invest.

– W związku z postawieniem w stan likwidacji Spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3 uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisem § 16 pkt. 2 rozwiązujemy umowę z dnia 23.11.2011 r. o dostarczeniu wody z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres ten zaczyna biec od dnia 01 kwietnia 2016 roku – takie pismo na początku poprzedniego miesiąca otrzymał Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych na Osiedlu Rajska Jabłoń.

Pod pismem podpisali się likwidatorzy spółki – Witold Koryciński i Małgorzata Lis Wąsowska.

Wypowiedzenie umowy powoduje, że zgodnie z jej zapisami woda będzie dostarczana do osiedla na obowiązujących zasadach jeszcze przez 3 miesiące.

Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych podjął rozmowy z Urzędem Gminy, ponieważ obowiązek dostarczania wody spoczywa na gminie. Już 30 marca odbyło się w jabłonowskim magistracie spotkanie w tej sprawie. Także gmina prowadzi wymianę korespondencji z Mennicą Invest, w tym tygodniu ma również dojść do spotkania z W. Korycińskim.

– Jako zarząd jesteśmy zaniepokojeni całą sytuacją. Bardzo liczymy na to, że Urząd Gminy zajmie odpowiednie stanowisko i gmina nie pozostawi nas samych z problemem. Obecnie trwają rozmowy i ożywiona korespondencja w tej sprawie – komentuje radny Paweł Krajewski.

Jabłonna Dla Mieszkańców