Po wykupie przestawią kapliczkę?

Urząd Gminy zamierza wykupić teren, na którym znajduje się przydrożna kapliczka. Działka przeznaczona jest pod poszerzenie ulic Kolejowej i Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej. Jeszcze nie wiadomo, czy krzyż zostanie przestawiony.

Od kilku tygodni trwa praca nad stworzeniem listy zadań, które gmina wykona w następnym roku. Jednym z nich może być wykup terenu o powierzchni 55 metrów kwadratowych u zbiegu ul. Kolejowej i Lipowej za kwotę 8250 zł. Jak informuje urząd, do magistratu zgłosiła się właścicielka działki, która za namową sąsiadów chce uporządkować jej własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod poszerzenie drogi. Okazało się jednak, że nawet jeśli dojdzie do wykupu, nie wiadomo czy urząd zdecyduje się na inwestycję. Na tym terenie znajduje się bowiem przydrożna kapliczka.

– Ten krzyż będziemy przestawiać po poszerzeniu? – pytał Włodzimierz Kowalik, wiceprzewodniczący Rady Gminy.

– Szczegółów teraz nie znamy – odpowiedział wójt Jarosław Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców