Nie wychodzi? To już się o tym nie pisze

Podczas ostatniej sesji Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy zauważył, w jaki sposób funkcjonuje gminny informator. Jako przykład podał takie inwestycje jak całkowita wymiana oświetlenia LED, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa systemu ścieżek rowerowych czy ul. Jaśminowej w Rajszewie. Urząd Gminy ma problem z ich realizacją, ale gminna gazetka już o tym milczy…