Wybudują ścieżkę rowerową we wsiach zachodnich

Już niedługo powstanie kolejny odcinek ścieżki rowerowej! Wójt Chodorski podpisał umowę na wykonanie inwestycji na odcinku od ul. Golfowej w Rajszewie do granicy z Nowym Dworem Mazowieckim. Inwestycja będzie kosztować około 5,4 mln zł. Początkowo gmina planowała przeznaczyć na ten cel 2,4 mln zł, ale w wyniku niedoszacowania kosztów cena wzrosła.

Do 26 kwietnia 2019 roku powstanie nowa ścieżka rowerowa na odcinku o długości ponad 7 km. Inwestycja zostanie wykonana wzdłuż drogi wojewódzkiej od granicy z Nowem Dworem Mazowieckim do ul. Golfowej w Rajszewie. W jej ramach wykonana zostanie również przebudowa chodnika oraz remont nawierzchni zjazdów. Prace zrealizuje firma Mróz Janusz Roboty ziemno-budowlane z Legionowa za kwotę 5.365.000,17 zł. Dziś umowę z wykonawcą podpisał wójt Jarosław Chodorski.

Początkowo inwestycja miała być zdecydowanie tańsza. Okazało się jednak, że urzędnicy nie doszacowali kosztów. W ostatnim przetargu gmina zamierzała przeznaczyć na budowę ścieżek rowerowych 3.898.721,15 zł, natomiast jeszcze w połowie kwietnia 2.391.357,64 zł.

Do wykonania pozostały jeszcze dwa odcinki ścieżek rowerowych w Jabłonnie. Wójt prawdopodobnie zaproponuje Radzie Gminy wyłożenie dodatkowych środków finansowych.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Gmina Jabłonna