Wstrzymano odłów dzików

Od kilku tygodni na terenie powiatu legionowskiego nie są odławiane dziki. Z Chotomowa zniknęła specjalna odłownia, która dotychczas służyła do wyłapywania tych zwierząt. Jest to spowodowane pismem, w którym minister środowiska zaleca nieprzyjmowanie dzików z odłowów.

– Wstrzymaliśmy odłów dzików na terenie całego powiatu legionowskiego – informuje Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa.

Jak tłumaczy, taka decyzja została podyktowania pismem ministra środowiska z 16 marca. Dzierżawcy obwodów, z którymi starostwo współpracowało do tej pory, powołują się na wspomniany dokument i nie chcą przyjmować dzików pochodzących z odłowów.

– Mając na uwadze zagrożenie afrykańskim pomorem świń przemieszczanie dzików z terenów zabudowanych, a szczególnie miast, do obwodów łowieckich i lasów jest niecelowe. W związku z powyższym proszę o nieprzyjmowanie przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz nadleśniczych odłowionych dzików i niedopuszczanie do ich wypuszczenia do łowiska. Dziki takie nie podlegają badaniu na obecność wirusa ASF. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której zainfekowany dzik zostanie przewieziony na obszar wolny od choroby – czytamy w piśmie ministra środowiska.

Obecnie starostwo pracuje nad rozwiązaniami alternatywnymi, które jednak wymagają wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Środowiska.

– Jeśli otrzymamy odpowiedź – interpretację umożliwiającą nam dalsze odłowy, będziemy je realizować według potrzeb – zapewnia J. Kajdanowicz.

Jabłonna Dla Mieszkańców