Wójt niezadowolony z pensji

– Do widzenia! – usłyszeli radni z Komisji Budżetowej, gdy ustalili wysokość wynagrodzenia Wójta Jabłonny, która zostanie poddana pod głosowanie na poniedziałkowej sesji Rady Gminy. Proponowana pensja jest sporo niższa aniżeli gmina zaplanowała w swoim budżecie.

Przypomnijmy, na ostatniej sesji radni zaproponowali nowemu wójtowi 5000 zł wynagrodzenia zasadniczego (powinno mieścić się w ramach od 4500 zł do 6000 zł), 1100 zł dodatku funkcyjnego (od 0 zł do 2100 zł) i 20% dodatku specjalnego (od 20% do 40%). Poza tym według prawa wójt otrzymuje nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak również przysługuje mu dodatek za wysługę lat, tzw. stażowy, który jednak nie jest ustalany przez Radę Gminy.

Uchwała na grudniowej sesji nie została poddana pod głosowanie i odesłano ją do prac w Komisji Budżetowej, która miała obradować 22 grudnia. Radni musieli zatem w poniedziałek zaopiniować kolejną propozycję wynagrodzenia wójta Jarosława Chodorskiego. Najpierw jednak głos zabrała sekretarz gminy, Grażyna Woźnicka.

– W budżecie gm. Jabłonna zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które dotychczas pobierała pani wójt (Olga Muniak – red.). Dokładniej mówiąc, wynagrodzenie maksymalne – poinformowała radnych.

Poprosiła także, by radni przed ustaleniem wynagrodzenia nowego wójta, wzięli pod uwagę, że Jabłonna jest drugą, co do wielkości gminą w powiecie legionowskim, ze względu na sąsiedztwo Warszawy dynamicznie rozwija się, a tym samym przybywa jej i mieszkańców, i obowiązków. Dodała, że wójt musi być w pełni zaangażowany w swoją pracę też w weekendy oraz święta. Ponadto stwierdziła, że włodarze innych gmin powiatu legionowskiego pobierają maksymalne wynagrodzenia.

– W przeszłości prowadziłem firmę i nigdy nie zatrudniałem ludzi, którym już na samym początku wypłacałem super pensje. Ludzi trzeba przecież poznać. Nie można od razu wyznaczać wynagrodzenia na poziomie innych wójtów, ponieważ tamci piastują swoje stanowiska od lat. Poznajmy tego wójta i pozostawmy sobie możliwość podwyższenia pensji. Teraz nie można dać maksymalnego wynagrodzenia tylko na zasadzie, że jest młody i zdolny – komentował radny Arkadiusz Syguła.

– Nie wystąpiłam do państwa, aby przyznać wójtowi maksymalne wynagrodzenie. Wystąpiłam tylko z informacją o maksymalnych wynagrodzeniach w gminach powiatu legionowskiego – odpowiedziała sekretarz.

Na temat swojego wynagrodzenia chciał wypowiedzieć się wójt Chodorski, ale przewodniczący Rady Gminy, Witold Modzelewski nie udzielił mu głosu. W toku dyskusji W. Modzelewski stwierdził, że chciałby, aby wójt na najbliższej sesji przedstawił kierunki rozwoju gminy Jabłonna.

– Po przedstawieniu tego punktu mogę dyskutować o wynagrodzeniu wójta. Dzisiaj wiem tylko, że ma pan szczere chęci do pracy – poinformował przewodniczący RG.

Przed ustaleniem nowej propozycji wynagrodzenia, wójtowi udało się jedynie powiedzieć, że “ma takie same obowiązki i podlega identycznej odpowiedzialności karnej, co burmistrzowie sąsiednich gmin”. Ostatecznie komisja zaproponowała – i przedłoży to w poniedziałek Radzie Gminy – 5000 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1500 zł dodatku funkcyjnego i 25% dodatku specjalnego. Wójt Chodorski już nie czekał na wynik głosowania, tylko wstał, powiedział “do widzenia” i opuścił posiedzenie.

Jabłonna Dla Mieszkańców