Wójt nie może ukrywać faktur

W poprzednim miesiącu pisaliśmy, że wójt Chodorski unika udostępnienia naszej redakcji skanów faktur i rachunków, które w ubiegłym roku wpłynęły do Urzędu Gminy w związku z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Inwestycji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję wójta o umorzeniu postępowania i nakazało Chodorskiemu ponowne rozpatrzenie naszego wniosku. Czy wójt będzie respektował decyzję SKO?

W 2017 roku wystąpiliśmy do Urzędu Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skanów faktur i rachunków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2017 roku w związku z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Inwestycji. Chcieliśmy sprawdzić, czy finansowanie wykonanych bądź niezrealizowanych inwestycji było zgodne z prawem. Przypomnijmy, że w poprzednim roku Urząd Gminy m.in. z dużym poślizgiem rozbudował Przedszkole Gminne w Jabłonnie czy wybudował łącznik ul. Szarych Szeregów i Zegrzyńskiej z usterkami (m.in. brak oświetlenia).

Wójt postanowił nie przekazywać nam kserokopii dokumentów i umorzył postępowanie. Sprawą zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które 26 stycznia uchyliło w całości decyzję wójta dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie przekazania skanów wszystkich faktur i rachunków, które wpłynęły do urzędu w 2017 roku w związku z zadania wykonywanymi przez Wydział Inwestycji oraz skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez wójta.

– Zaskarżona decyzja nie zasługuje na pozostawienie w obrocie prawnym – czytamy w uzasadnieniu SKO odnośnie decyzji wydanej przez wójta.

– Nie budzi, zdaniem Kolegium, wątpliwości, iż informacje, o które wystąpił odwołujący, stanowią informację publiczną, podlegającą – co do zasady – udostępnieniu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie – pisze dalej SKO.

– Odmowa udostępnienia żądanej przez odwołującego informacji publicznej była przedwczesna – czytamy.

Jabłonna Dla Mieszkańców