Wójt i radni złożą ślubowanie

Znamy termin pierwszej sesji Rady Gminy, podczas której wójt i nowa Rada Gminy złożą ślubowanie. Komisarz wyborczy wyznaczył jej termin na najbliższy poniedziałek. Podczas sesji radni wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

W poniedziałek, 19 listopada odbędzie się I Sesja Rady Gminy Jabłonna na kadencję 2018-2023. W jej trakcie radni oraz wójt złożą ślubowanie. Sesja zaplanowana jest na godz. 12.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie.

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Jabłonna:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Jabłonna Dla Mieszkańców