Wójt Chodorski do dymisji

Rada Gminy złożyła na ręce Jarosława Chodorskiego wniosek o podanie się wójta do dymisji. Jest to związane z informacjami o zaniedbaniach w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Urząd Gminy zrezygnował z budowy ścieżek rowerowych na ul. Chotomowskiej w Jabłonnie, Chotomowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej od Jabłonny do wsi zachodnich w ramach trwającego projektu.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy radny Adam Krzyżanowski przedstawił pisma, które w sierpniu wicewójt Marcin Michalski wystosował do Urzędu Miasta Legionowo. Dotyczyły one budowy ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Wcześniej wójt oraz wicewójt nie poinformowali radnych, ani mieszkańców o podjętych decyzjach.

– Niestety zmuszeni jesteśmy wyłączyć z tego etapu odcinek zaprojektowany wzdłuż ulicy Chotomowskiej wraz z pozostałą częścią Chotomowa oraz odcinek biegnący drogą wojewódzką z Jabłonny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego – napisał 3 sierpnia do lidera projektu wicewójt Michalski.

Oznacza to, że w ramach wspólnego projektu 8 okolicznych gmin nie powstaną ścieżki rowerowe, które miały połączyć Jabłonnę ze wsiami zachodnimi oraz Jabłonnę z Chotomowem.

W związku z tym Rada Gminy złożyła wniosek o podanie się wójta Jarosława Chodorskiego do dymisji.

– Radni Gminy Jabłonna VII kadencji zgromadzeni podczas sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 30.08.2017 r. składamy na ręce wójta gm. Jabłonna – Jarosława Chodorskiego wniosek o podanie się pana wójta do dymisji. Wniosek ten jest podyktowany informacjami dotyczącymi zaniedbań w zakresie budowy ścieżek rowerowych w gm. Jabłonna w ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, i Wieliszew” oraz innych zaniedbań pana Chodorskiego w zakresie zarządzania gm. Jabłonna – wnioskują radni.

Wniosek poparli nie wnosząc do niego żadnych uwag Dorota Świątko, Witold Modzelewski, Włodzimierz Kowalik, Arkadiusz Syguła, Marta Lipińska, Adam Krzyżanowski, Teresa Gałecka, Marek Zieliński, Paweł Krajewski, Zenon Chojnacki oraz radni kojarzeni z wójtem -Wojciech Nowosiński, Bogumiła Majewska, Artur Szymkowski i Tomasz Wodzyński. Na sesji nie był obecny Mariusz Grzybek

Jabłonna Dla Mieszkańców