Witold Modzelewski przewodniczącym Rady Gminy

W poniedziałek odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy. Radni nie tylko złożyli ślubowanie, ale również wybrali przewodniczącego.

W głosowaniu tajnym ustalono, że przewodniczącym Rady będzie Witold Modzelewski. Jego zastępcami zostali Dorota Świątko oraz Włodzimierz Kowalik.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy