Wilk na terenie powiatu

Na terenie powiatu legionowskiego zaobserwowano wilka. Nie lekceważąc sytuacji, starosta Robert Wróbel zorganizował spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli służb, gmin oraz ekspertów w sprawie możliwych skutków przebywania drapieżnika na naszym obszarze i działań, jakie należałoby w tej kwestii rozważyć.

Uczestnicy zapoznali się ze specjalistyczną wiedzą, w tym z zakresu behawiorystki wilków oraz ich roli i funkcji w ekosystemie. Celem spotkania było także wypracowanie odpowiedniego modelu postepowania. Z informacji uzyskanych od obecnych na spotkaniu ekspertów – Kingi Stępniak z Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Andżeliki Haidt z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że wilki unikają kontaktów z człowiekiem, bardzo rzadko atakują zwierzęta hodowlane, a obecność zauważonego na naszym terenie osobnika najprawdopodobniej wynika z jego wędrówki w poszukiwaniu nowego terytorium i jest przejściowa. Tereny powiatu legionowskiego nie są dla wilków atrakcyjnym miejscem do życia i szansa, że zwierzęta chciałyby się tu osiedlić jest znikoma.

Źródło: Powiat Legionowski