Warszawa ponownie zrzuciła ścieki do Wisły

– Po gwałtownych burzach i ulewach w Warszawie ścieki komunalne zostały zrzucone do Wisły – informuje prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Od 2013 roku w Warszawie dokonano 45 nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych o łącznej ilości ponad 5 mln metrów sześciennych.

– MPWiK ma oczywiście pozwolenie na to, żeby w niektórych sytuacjach awaryjnych zrzucać ścieki komunalne. Natomiast pozwolenie wydała ówczesna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale (MPWiK – red.) może zrzucać te ścieki tylko w wyjątkowych sytuacjach i nie częściej niż 10 razy w roku – przekazuje Przemysław Daca.

Prezes Wód Polskich wskazuje, że: „do tej pory, od 2013 roku MPWiK i miasto (Warszawa – red.) na terenie objętym ochroną przyrody Natura 2000 przekroczyło te zrzuty zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym w 2013 roku – 4 razy, w 2016 roku – 5 razy, w 2017 roku – 17 zrzutów niezgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym, w 2018 roku – 10 zrzutów, w 2019 roku – 9 zrzutów”.

– Policzyliśmy, że od 2013 roku, a jeszcze bardziej od 2016 roku dokonano 45 nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych o łącznej ilości ponad 5 mln metrów sześciennych. Są to ścieki komunalne, które łączą ścieki bytowe, wody burzowe, ale mamy również do czynienia w Naturze 2000 ze ściekami przemysłowymi i ściekami szpitalnymi – dodaje Przemysław Daca.

M.in. w sierpniu ubiegłego roku doszło do awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni Czajka. Zdecydowano wówczas o zrzucie nieczystości do rzeki. Do Wisły trafiało wtedy 3 tys. litrów ścieków na sekundę.

fot. pixabay