W tym miesiącu ruszy rekrutacja do przedszkoli

Jeszcze w marcu rozpocznie się rekrutacja do gminnych przedszkoli w Jabłonnie i Chotomowie. Obie placówki nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile miejsc przewidziano dla nowych przedszkolaków.

Według harmonogramu rekrutacji podstawowej, od 24 do 30 marca rodzice, których dzieci już uczęszczają do gminnych przedszkoli, będą musieli złożyć deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

Właściwa rekrutacja rozpocznie się dopiero 31 marca. Od tego dnia do 14 kwietnia w sekretariatach będą wydawane i przyjmowane wnioski dotyczące przyjęć nowych przedszkolaków. Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia o godz. 14.30. W kolejnych dniach rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobligowani do potwierdzenia woli korzystania z usług danej placówki, po czym 13 maja o godz. 16.00 zostaną wywieszone kolejne listy, tym razem “dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych miejscach”.

Zaplanowano również rekrutację uzupełniającą. Odbędzie się ona w sierpniu. Warto jednak pamiętać, że rodzice będą musieli ponownie złożyć wnioski rekrutacyjne.

Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli gminnych przedszkoli w Jabłonnie i Chotomowie, ilu przedszkolaków zostanie przyjętych w roku szkolnym 2015/2016 do ich placówek. Zapytaliśmy również, ile miejsc zostanie przeznaczonych dla trzylatków.

– Ilość wolnych miejsc będzie znana po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2014/15, czyli po 30 marca 2015 roku – odpowiedziała Beata Chudzik, dyrektor Gminnego Przedszkola w Chotomowie.

Z kolei Ewa Matusik z Gminnego Przedszkola w Jabłonnie odesłała nas do strony Urzędu Gminy. Tam jednak nie znaleźliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące ilości przedszkolaków w nowym roku szkolnym.

Jabłonna Dla Mieszkańców