Spółdzielnia ugnie się przed gminą?

Nadal nie wiadomo, gdzie od kwietnia będzie funkcjonować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina nadal nie dogadała się z Gminną Spółdzielnią “Samopomoc Chłopska”. Są jednak wizytowane inne lokale na wypadek ewentualnej przeprowadzki.

Wciąż nie doszło do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy najmu lub wykupu budynku na ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Oznacza to, że od 1 kwietnia GOPS może już znajdować się w innym miejscu niż jeszcze teraz. Na środowym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych radni pytali, co dalej.

– Są prowadzone rozmowy ze spółdzielnią, ale bierzemy również pod uwagę możliwość przeniesienia GOPS – powiedział wójt Jarosław Chodorski.

Jak udało się nam ustalić, wizytowano już budynek o powierzchni 160 metrów kwadratowych, który znajduje się na ul. Modlińskiej obok domu opieki. Jest on odremontowany, ale kłopot dla podopiecznych GOPS może stanowić dojazd do niego. Odwiedzono także obiekt, który znajduje się niedaleko GOPS, ale jego wykorzystanie oceniono negatywnie.

– Dobrze, że trwają rozmowy ze spółdzielnią, a jednocześnie możemy pokazać, że nie martwimy się, iż zaraz wylądujemy na ulicy. Podoba mi się, że istnieje alternatywa i spółdzielnia nie będzie stawiać pana wójta pod ścianą, tylko my ją postawimy – stwierdził radny Arkadiusz Syguła.

Prawdopodobnie, aby zmusić spółdzielnię do poczynienia ustępstw, wójt sporządził pismo, w którym informuje, że GOPS wyprowadza się z ul. Zegrzyńskiej 1 z końcem marca.

Jabłonna Dla Mieszkańców