W piątek rozpocznie się akcja „Znicz 2015”

Już wkrótce Dzień Wszystkich Świętych, podczas którego należy spodziewać się zwiększonego ruchu na drogach. Od 30 października do 2 listopada będzie trwać akcja „Znicz 2015”. Mazowieccy policjanci w tym okresie będą pełnić służbę w rejonach cmentarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.

Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy, zwłaszcza w rejonie cmentarzy, będzie zapewnienie podróżującym pomocy w bezpiecznym dotarciu do celu. Wszędzie tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą kierować ruchem drogowym. Należy więc bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów oraz znaków drogowych pamiętając, że w tych dniach w wielu miejscach może zostać zmieniona organizacja ruchu.

Funkcjonariusze pełniący służbę na drogach będą:
– pomagać w bezpiecznym przemieszczaniu się wszystkich uczestników ruchu drogowego,
– reagować na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, które są przyczynami zdarzeń drogowych,
– reagować na wykroczenia popełnianie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych i rowerzystów,
– eliminować z ruchu pojazdy niesprawne technicznie,
– egzekwować przepisy dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i przewozu dzieci,
– kontrolować zasadność poruszania się po drogach pojazdów o DMC pow. 12 ton.

Pamiętajmy, że pieszy poruszający się po zmierzchu poza terenem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji Znicz mazowiecka drogówka będzie również sprawdzać czy piesi i rowerzyści poruszający się po drogach używają elementów odblaskowych i prawidłowego oświetlenia.

Służby patrolowo-interwencyjne będą także pilnować porządku i bezpieczeństwa na cmentarzach i w ich rejonach. Policjanci zapewnią też bezpieczeństwo na dworcach kolejowych i autobusowych, w środkach komunikacji publicznej i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. KWP w Radomiu