W niedzielę II tura wyborów Prezydenta RP

W najbliższą niedzielę, 24 maja II tura wyborów prezydenckich. Mieszkańcy zdecydują, kto przez najbliższe pięć lat będzie głową państwa. Do wyboru pozostało dwóch kandydatów: Andrzej Duda i Bronisław Komorowski.

Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych).

W tych wyborach możliwe jest głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75. roku życia, a także niepełnosprawne mogą głosować przez pełnomocnika. Będą to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów kodeksu wyborczego z 2011.

W gm. Jabłonna lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00-21.00. Mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy w 9 lokalach obwodowych komisji wyborczych. O numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych można przeczytać TUTAJ.

Warto wiedzieć, że lokale mieszczące się w Szkole Podstawowej w Jabłonnie są przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Więcej informacji o wyborach na Prezydenta RP TUTAJ.