VIII Zjazd Sołtysów

Sołtysi z terenu powiatu legionowskiego, w tym z gm. Jabłonna wzięli udział w VIII Powiatowym Zjeździe Sołtysów. Tegoroczne spotkanie poświęcono omówieniu zagadnień związanych z tworzeniem i rozwojem inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Witając gości starosta Robert Wróbel podkreślił rolę sołtysów jako przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich w kontaktach z lokalnym samorządem. List okazjonalny od marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki. Następnie prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Edward Trojanowski zapoznał zgromadzonych z możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na tworzenie i prowadzenie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Coroczne spotkania sołtysów z terenu naszego powiatu na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń samorządowych. W ich trakcie prezentowane są i omawiane możliwości rozwoju terenów wiejskich oraz lokalnych inicjatyw. Ponadto zjazdy stwarzają okazję do rozmów o potrzebach wsi, sprzyjają wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i integracji środowiska sołtysów.

Źródło: Powiat Legionowski