Urzędnicy nie złożyli wniosku, bo mieli za mało czasu

Urząd Gminy znowu nie popisał się w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych. Nie złożono wniosku do Programu im. Władysława Stasiaka „Razem Bezpieczniej”. Powód? Jabłonowscy urzędnicy uznali, że mają za mało czasu na przygotowanie dokumentacji. – Program funkcjonuje od 2007 roku, samorządy mają doświadczenie w przygotowaniu wniosków. Krótszy czas na złożenie wniosku nie wpłynął negatywnie na liczbę złożonych projektów – dziwią się przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego.

Do końca lipca Urząd Gminy mógł złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców. Samorządy oraz organizacje pozarządowe miały szansę pozyskać do 75.000 zł na każdy zaproponowany projekt związany z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Dodatkowo Urząd Wojewódzki mógł zarekomendować jeden wniosek dotyczący współpracy społeczności lokalnej z dzielnicowym – „Dzielnicowy bliżej nas” (dofinansowanie – 50.000 zł).

– Termin w którym Urząd Gminy Jabłonna został poinformowany o projekcie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017″ uniemożliwił naszym zdaniem przygotowanie wniosku, który w założeniu miał być zrealizowany w szerokim zakresie i przy współdziałaniu z wieloma podmiotami społecznymi. Informację o projekcie Urząd Gminy otrzymał 21 lipca, a termin składania wniosków minął 31 lipca – tłumaczy Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Gmina ograniczyła się do zamieszczenia informacji na swoim serwisie internetowym, licząc na to, że któraś z organizacji pozarządowych będzie w stanie przygotować wniosek.

– Program funkcjonuje od 2007 roku, samorządy mają doświadczenie w przygotowaniu wniosków. Krótszy czas na złożenie wniosku nie wpłynął negatywnie na liczbę złożonych projektów – wpłynęło ich 35 – w tym 31 od jednostek samorządu terytorialnego – podobnie jak w latach ubiegłych – informuje Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Jak dowiedzieliśmy się, termin złożenia wniosków, który został określony przez wojewodę na 31 lipca, wynikał z konieczności dokonania oceny formalnej, jak i merytorycznej dostarczonych dokumentów. Do 12 sierpnia projekty musiały zostać zarekomendowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Był to termin wyznaczony przez resort dla wszystkich województw – dodaje Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Jabłonna Dla Mieszkańców