Urząd doposaży karetkę pogotowia

Ostatnie zebrania wiejskie wzbudziły wiele emocji – szczególnie podczas dzielenia środków finansowych w ramach przyszłorocznych funduszy sołeckich. W Chotomowie mieszkańcy chcieli przeznaczyć 1500 złotych na zakup GPS do karetki pogotowia.

Podczas wrześniowego zebrania sołeckiego jeden z mieszkańców zaproponował, żeby część funduszu na 2016 rok przeznaczyć na doposażenie karetki, która na co dzień stacjonuje w Jabłonnie. Dzięki zakupowi GPS załoga mogłaby szybciej dojeżdżać do osób, które potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej.

Pojawiły się jednak niejasności, czy sołectwo może przeznaczyć pieniądze na doposażenie karetki, która nie należy do Urzędu Gminy. Nie wiadomo bowiem, czy tego zakupu nie zakwestionowałaby Regionalna Izba Obrachunkowa. – Jeżeli wójt wyrazi zgodę i potwierdzi, że skarbnik podpisze się pod tym, nie widzę problemu – stwierdził Artur Oleksiak, sołtys Chotomowa.

Wójt Jarosław Chodorski poinformował, że mieszkańcy mogą podjąć uchwałę dotyczącą zakupu GPS.

– To są pieniądze Rady Sołeckiej i pani skarbnik na pewno tego nie podpisze – zauważyła radna Bogumiła Majewska.

W międzyczasie część mieszkańców zastanawiała się, dlaczego Chotomów ma sfinansować doposażenie karetki, skora ta jeździ też po Legionowie. Pytano również, czy do zakupu dołoży się sołectwo Jabłonna.

Ostatecznie wójt zobowiązał się, że gmina spróbuje zakupić GPS z własnych środków. Przekonały go słowa radnej Majewskiej. Obawiał się, że za kilka miesięcy trzeba będzie zorganizować kolejne zebranie, jeśli okaże się, że jednak fundusz sołecki nie może zostać przeznaczony na doposażenie karetki.

Jabłonna Dla Mieszkańców