U sąsiadów będzie referendum

26 marca w Legionowie odbędzie się referendum lokalne dotyczące przyłączenia naszych sąsiadów do Warszawy. Rada Powiatu Legionowskiego sprzeciwiła się zapisom projektu ustawy dotyczącym metropolii warszawskiej.

Legionowscy radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta złożyli wniosek o dopisanie do porządku obrad punktu dotyczącego przeprowadzenia referendum w sprawie przyłączenia Legionowa do Warszawy. W wyniku głosowania ustalono, że referendum odbędzie się 26 marca. Mieszkańcy Legionowa odpowiedzą wtedy na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”.

Do projektu ustawy przygotowanego przez Klub PiS odnieśli się także radni powiatowi. Ci wydali negatywne stanowisko.

– Rada Powiatu Legionowskiego, w pełni podzielając potrzebę stworzenia mechanizmów koordynacji zadań w obszarze funkcjonalnym Warszawy, wyraża zdecydowany i jednoznaczny sprzeciw wobec rozwiązań zawartych w druku sejmowym nr 1259. Czynimy to w interesie mieszkańców naszego powiatu, kierowani lokalną tożsamością naszej małej ojczyzny – czytamy w stanowisku podjętym na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Legionowie.

W tym tygodniu odbyła się również nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jabłonna. Jabłonowscy samorządowcy nie określili swojego stanowiska względem przyłączenia naszej gminy do Warszawy. Odniósł się do tego na Facebooku radny Mariusz Grzybek.

grzybek

Ponadto wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim odbyły się konsultacje ws. projektu ustawy metropolitarnej, które poprowadził poseł Jacek Sasin z PiS. W spotkaniu wzięły udział praktycznie wszystkie podwarszawskie samorządy oraz wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Prace nad ustawą mają być wstrzymane i dalej konsultowane ze wszystkimi samorządami.

Jabłonna Dla Mieszkańców