Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu wręczony

W trakcie lutowej sesji Rady Powiatu w Legionowie po raz pierwszy wręczono odznakę Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego. Zaszczytny tytuł otrzymała Bronisława Romanowska-Mazur.

Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego został ustanowiony w marcu ubiegłego roku przez powiatowych radnych, aby wyróżnić osoby działającym na rzecz lokalnej społeczności oraz w uznaniu dla ich wyjątkowych zasług i postawy. Z inicjatywą uhonorowania tym tytułem prezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Bronisławy Romanowskiej-Mazur wyszedł zarząd Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej. Na sesji Rady Powiatu 26 stycznia br. wniosek został jednogłośnie poparty przez radnych.

W wystąpieniu przed wręczeniem laureatce odznaki starosta Robert Wróbel wspomniał o wartościach, na które zwracano uwagę określając profil honorowego obywatela. W przypadku pani Bronisławy tą wartością jest poświęcenie, wyrażone w czasie walki podczas Powstania Warszawskiego poprzez posługę rannym w szpitalu polowym oraz po wojnie poprzez pracę na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego i pomoc potrzebującym dzieciom.

Bronisława Romanowska-Mazur od dzieciństwa mieszka w Legionowie. Po wybuchu wojny, jako młoda druhna, działała w pogotowiu harcerskim w Legionowie, a później na warszawskiej Starówce. Po wybuchu wojny przystąpiła do Szarych Szeregów, w których pod pseudonimem „Sosna” prowadziła m.in. zastęp harcerek. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyła jako sanitariuszka i łączniczka na terenie Legionowa. Po wojnie ukończyła studia wyższe – filologię polską. Jako pedagog wychowała wiele pokoleń legionowian, przekazując młodzieży nie tylko wiedzę, ale także umiłowanie ojczyzny. Aktywnie pracowała na rzecz środowisk kombatanckich. Z jej inicjatywy powstała Fundacja im. Wandy Tomczyńskiej w Legionowie. Za służbę w konspiracji została awansowana do stopnia porucznika oraz odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Armii Krajowej. Otrzymała także Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 oraz Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP. Po latach, na wniosek środowisk kombatanckich, otrzymała awans do stopnia kapitana Wojska Polskiego. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest honorowym obywatelem miasta Legionowo, a teraz także Powiatu Legionowskiego.

Źródło: Powiat Legionowski