Trwają konsultacje w sprawie utworzenie sołectwa Jabłonna Las. Wypowiedz się

Do 15 lutego mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie dotyczące propozycji powstania nowego sołectwa Jabłonna Las. – Utworzenie nowego sołectwa umożliwi mieszkańcom pełną możliwość korzystania z przywilejów i wsparcia ze strony gminy dotyczącego różnego rodzaju inwestycji, a także korzystania z funduszy sołeckich i funduszy Unii Europejskiej – przekonują inicjatorzy powołania nowej jednostki pomocniczej.

Mieszkańcy gm. Jabłonna swoje opinie i uwagi powinni zgłaszać na formularzu, który można pobrać TUTAJ, a następnie przesłać go:

  • pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna (decyduje data wpływu do urzędu),
  • wrzucić do wrzutni przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul. Modlińskiej,
  • za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
  • za pomocą skrzynki ePUAP: /i54qay16jn/SkrytkaESP

Proponowane sołectwo Jabłonna Las objęłoby swoim zasięgiem obszar Jabłonny położony po zachodniej stronie drogi krajowej nr 61 (al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Zegrzyńska) aż po granice naszej gminy z Legionowem, Józefowem, Michałowem Reginowem i Warszawą.

– Perspektywy rozwoju miejscowości Jabłonna są bardzo duże, a jej naturalny podział wynikający z przebiegu drogi krajowej 61, niejako wymusza konieczność utworzenia nowego sołectwa. Rozległy i stale powiększający się obszar jaki zajmuje wieś Jabłonna i dzieląca do droga krajowa 61 powodują trudności z utrzymaniem niezbędnych dla właściwego współżycia i prawidłowego rozwoju wsi i gminy, więzi między mieszkańcami tych części w różnych przedziałach wiekowych jak i całej społeczności – czytamy w uzasadnieniu.

Z całym zarządzeniem w sprawie konsultacji społecznych można zapoznać się TUTAJ.