Trwają konsultacje społeczne zlecone przez PKP PLK. Tory przetną Jabłonnę?

Firma Databout rozpoczęła na zlecenie PKP PLK konsultacje społeczne w sprawie przyszłej modernizacji połączeń kolejowych na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk. Jeden z zaproponowanych wariantów zakłada wybudowanie torów na terenie Jabłonny i przecięcie nimi m.in. zespołu pałacowo-parkowego.

– W związku z realizacją na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadania opracowania dokumentacji przedprojektowej dla Projektu: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące Projektu. Celem Projektu jest określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego pozwalającego na dostosowanie układów torowych do obecnych potrzeb podróżnych, a tym samym zwiększenie przepustowości infrastruktury kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk oraz dostosowanie pozostałych elementów infrastruktury, które pozwolą na separację ruchu pasażerskiego i towarowego w obszarze oddziaływania linii kolejowych objętych zakresem Projektu – informuje Databout.

Jak dodaje Databout: „Parametry techniczne projektowanej linii kolejowej dostosowane będą do kategorii linii magistralnej dwutorowej, zelektryfikowanej, pozwalającej na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 250 km/h”.

Trzy warianty – jeden przez Jabłonnę

Na obecną chwilę rozważane są 3 warianty przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej:
– wariant 1: Warszawa Praga – Legionowo – Skrzeszew – Wólka Kikolska – Cegielnia Psucka – Nasielsk
– wariant 2: Warszawa Praga – Legionowo przy Centrum Szkolenia Policji – Skrzeszew – Wólka Kikolska – Cegielnia Psucka – Nasielsk
– wariant 3: Warszawa Praga – Jabłonna – Czarnowo – Miękoszynek – Nasielsk

Wariant 3 zakłada powstanie torów m.in. na terenie Jabłonny i Rajszewa. Zgodnie z nim tory przecięłyby ul. Modlińską na granicy Warszawy i Jabłonny, a następnie zostałyby skierowane wzdłuż wału wiślanego i poprowadzone Lasami Chotomowskimi w kierunku Krubina, przecinając drogę wojewódzką nr 630. Zgodnie z tym wariantem doszłoby do przecięcia zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie. Wspomniany wariant nie zakłada budowy przystanków kolejowych na terenie gm. Jabłonna.

Urząd Gminy Jabłonna zaskoczony

– Pociągiem przez Jabłonnę? Trwają konsultacje społeczne studium wykonalności „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia- Nasielsk. PKP planuje budowę nowych torów, które usprawnią ruch kolejowy w kierunku Gdańska i Olsztyna. Jedna z proponowanych tras przebiega przez Gmina Jabłonna. Projekt w żaden sposób nie był konsultowany z gminnym samorządem został przedłożony Państwu do opiniowania i rekomendacji w zakresie zaproponowanych wstępnie korytarzy nowoprojektowanych linii kolejowych – poinformował dziś na Facebooku wójt Jarosław Chodorski.

Wójt zachęca mieszkańców do przekazywania swoich opinii na temat projektu.

Legionowo wskazuje wariant przez Jabłonnę

Z kolei Miasto Legionowo już w piątek poinformowało mieszkańców o organizowanych konsultacjach. – Niestety warianty zaprezentowane w ramach konsultacji, a konkretnie wariant 2 prezentuje praktycznie te same założenia, którym już wcześniej sprzeciwiali się mieszkańcy Legionowa. Chodzi o budowę drugiej linii kolejowej przez miasto, która objęłaby tereny Bukowca, Grudzi oraz CSP – tłumaczy legionowski Ratusz.

Ratusz zauważa również, że wariant 1 zakłada ingerencję na terenie Legionowa poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 10 Legionowo – Wieliszew.

– Dla Legionowa rozwiązaniem, które sprzyjałoby rozwojowi ruchu pasażerskiego i towarowego, a jednocześnie nie ingerowałoby w tereny miasta byłby: wariant 3, czyli trasa: Warszawa Praga – Jabłonna – Czarnowo – Miękoszynek – Nasielsk, który nie tworzy kolejnej trasy kolejowej przecinającej gminę. Jednocześnie nie powoduje on konieczności budowy dodatkowych torów przez tereny miasta po których ruch odbywałby się z prędkością 250 km/h – przekazuje mieszkańcom Legionowa tamtejszy Urząd Miasta.

Konsultacje do 18 grudnia

Z zaproponowanymi wariantami nowej linii kolejowej można zapoznać się TUTAJ. Na stronie znajduje się również ankieta konsultacyjna, którą należy wypełnić i odesłać na adres ankieta@databout.pl do dnia 18 grudnia 2020 włącznie.