Trwa wymiana piecy

– Podpisaliśmy aż 50 umów z mieszkańcami, dzięki czemu stare „kopciuchy” są wymieniane na nowe piece na gaz oraz biomasę – informuje Gmina Jabłonna. Radni przeznaczyli na ten cel 250.000 zł. Mogło być sporo większa, ale wójt nie pozyskał środków zewnętrznych.

Pierwsze stare kotły na terenie gm. Jabłonna zostały już wymienione na nowe ekologiczne piece. W wyniku uchwały Rady Gminy, mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie wymiany pieców. Radni przeznaczyli na ten cel 250.000 zł.

– Cieszę się, że mieszkańcy gm. Jabłonna chętnie korzystają z programu wymiany piecy. To świadczy, że chcą dbać o nasze środowisko i przede wszystkim zdrowie, odchodząc od nieekologicznych piecy – mówi radny Adam Krzyżanowski.

Jak okazuje się, kwota na gminy program mogła być większa.

– Pan wójt przez wiele miesięcy informował, że będzie składany wniosek w zakresie pozyskania kwoty 500.000 zł. Niestety taki wniosek nie został złożony. W związku z tym pan wójt wnosił do radnych, aby zabezpieczyli 500.000 zł ze środków własnych naszej gminy. Zgodziliśmy się na połowę, jednocześnie informując, że pozostałą kwotę należy pozyskać ze środków zewnętrznych, a co za tym idzie chcieliśmy, żeby pan wójt złożył wniosek o dofinansowanie wymiany piecy, jak obiecywał radnym przez kilka miesięcy – dodaje A. Krzyżanowski.

Wójt Chodorski postanowił ograniczyć program do 250.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Gmina Jabłonna