Trwa strajk w szkołach i przedszkolach

Na terenie całej Polski trwa strajk nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Także na terenie gm. Jabłonna nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Publikujemy dzisiejsze komunikaty Urzędu Gminy oraz szkół i przedszkoli z gm. Jabłonna.

Komunikat Urzędu Gminy Jabłonna:

W poniedziałek 8 kwietnia w gminnych placówkach oświatowych rozpoczęła się akcja strajkowa w przedszkolach i szkołach. W Gminie Jabłonna biorą w niej udział wszystkie przedszkola i szkoły gminne, a strajkowało niemal 90 % nauczycieli. W związku ze skalą strajku i możliwością, że będzie on w podobnym zakresie kontynuowany w dniach kolejnych, także we wtorek 9 kwietnia w naszych przedszkolach i szkołach najprawdopodobniej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a zajęcia opiekuńcze będą mogły być realizowane w bardzo ograniczonym zakresie, zależnym od liczby pracowników pozostających do dyspozycji Dyrektorów szkół i przedszkoli. Dziękując za zrozumienie wykazane dzisiaj zwracamy się ponownie z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o zapewnienie swoim dzieciom opieki. Przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. W dalszym ciągu, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej, placówki oświatowe nie będą zapewniały posiłków. Codziennie na stronach szkół i przedszkoli ok. godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole. Niezależnie od informacji nt. długości i intensywności akcji strajkowej prosimy uczniów klas III gimnazjów, by w dniach planowanego egzaminu gimnazjalnego stawili się w szkole zgodnie z harmonogramem. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zostaną przedstawione bezpośrednio przez Panią Dyrektor w dniach egzaminu.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Komunikat Szkoły Podstawowej w Jabłonnie:

W związku z brakiem porozumienia ZNP z rządem dyrektor szkoły informuje, że nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) przystąpili do ogólnopolskiej akcji strajkowej, która potrwa do odwołania. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia opiekuńcze. Dziękuję za wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Braun
dyrektor szkoły

Komunikat Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie:

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice! W związku z brakiem porozumienia strony rządowej z ZNP informuję Państwa, że nauczyciele w dniu 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) przystąpili do ogólnopolskiej akcji strajkowej, która potrwa do odwołania.

Grażyna Sprawka
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Komunikat Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie:

Szanowni Rodzice, w związku z brakiem porozumienia ZNP z rządem dyrektor szkoły informuje, że nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) przystąpili do ogólnopolskiej akcji strajkowej, która potrwa do odwołania. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia opiekuńcze. Dziękuję za wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Tomporowska
dyrektor szkoły

Komunikat Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie:

Szanowni Państwo, termin zapowiedzianego protestu to 8 kwietnia, czyli czas, który zbiega się z zaplanowanymi egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty. W tych dniach w szkole nie zapewniamy uczniom zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Wiem jednak jak wielkie znaczenie mają dla uczniów i dla Państwa egzaminy. Mając na względzie dobro dzieci, dołożę wszelkich starań, aby w tych dniach w naszej szkole egzaminy odbyły się. W związku z powyższym, proszę, aby w dniach egzaminu uczniowie stawili się do szkoły o godzinie 8.00. Z góry dziękuję Państwu za wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

dyrektor szkoły
Katarzyna Tomporowska

Komunikat Przedszkola Gminnego w Jabłonnie:

W związku ze skalą strajku pracowników oświaty w dalszym ciągu nie będą się odbywać w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Bardzo proszę w miarę możliwości o zapewnienie opieki dzieciom i nie przyprowadzanie ich do przedszkola. Kolejne informacje będą Państwu przekazane jutro tj. 09.04.2019r. około godz. 14.00

Z poważaniem
E. Dąbrowska

Komunikat Przedszkola Gminnego w Chotomowie:

Szanowni Państwo, w związku z brakiem porozumienia strony rządowej z ZNP i rozpoczętym strajkiem w dniu 8.04.2019 r. informuję Państwa, że w dniu 9.04.2019 r. (wtorek) akcja strajkowa prawdopodobnie będzie trwała nadal. Skala dzisiejszego protestu potwierdza jutrzejsze zagrożenie dotyczące zapewnienia opieki dzieciom.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie
Monika Bagińska