Termomodernizacja opóźniona. Będą pracować przy dzieciach?

Mimo że wójt Chodorski podpisał umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynków GCKiS w Jabłonnie i Skierdach oraz przedszkola w Jabłonnie i gimnazjum w Chotomowie już w połowie stycznia 2017 roku, prace nadal nie zostały rozpoczęte. Nie podpisano również umów z wykonawcami. Dlaczego roboty nie są realizowane, kiedy trwają wakacje i dzieci przebywają na wakacjach?

Gm. Jabłonna otrzymała ok. 3,4 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Urząd postanowił zakwalifikować do projektu Dom Ogrodnika w Jabłonnie, filię GCKiS w Skierdach, przedszkole w Jabłonnie oraz gimnazjum w Chotomowie. Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na dofinansowanie w połowie stycznia, ale do dzisiaj nawet nie zawarto żadnej umowy z wykonawcami, którzy mieliby zrealizować prace.

Co więcej, w poprzednim miesiącu gmina unieważniła przetarg. Powód? Małe zainteresowanie oferentów. Firmy nie złożyły ani jednej oferty na wykonanie robót w jabłonowskim przedszkolu oraz w Domu Ogrodnika, z kolei w częściach przetargu dotyczących gimnazjum i GCKiS Skierdy oferty złożył tylko jeden potencjalny wykonawca, jednak w obu przepadkach proponowane kwoty były wyższe aniżeli gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel.

Urząd ogłosił kolejny przetarg i liczy, że do 10 sierpnia zgłosi się więcej oferentów. Jeżeli firmy nadal nie będą zainteresowane podjęciem prac, istnieje duże ryzyko utraty 3,4 mln zł dofinansowania przez Urząd Gminy. Już teraz wiadomo, że z powodu przespania wakacji, prawdopodobnie pojawi się problem dotyczący organizacji zajęć w przedszkolu w Jabłonnie i gimnazjum w Chotomowie. W jaki sposób dzieci będą mogły uczyć się w komfortowych warunkach, skoro tuż obok będą pracować robotnicy?

Zgodnie z ogłoszeniem dotyczącym przetargu, urząd zamierza zakończyć prace do 27 kwietnia 2018 roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy