„Te windy nie działają od blisko dwóch lat”. PKP PLK obciąży urząd kosztami?

Urząd Gminy Jabłonna przez około dwa lata eksploatował windy przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie bez obowiązkowego pozwolenia Transportowego Dozoru Technicznego. Od stycznia 2020 roku windy już nie działają. PKP Polskie Linie Kolejowe wezwały jabłonowski urząd do doprowadzenia ich do stanu używalności i gotowości do przeprowadzenia badań TDT.

– Od stycznia 2020 roku na drzwiach wind przy wiadukcie widnieje informacja, że windy są niesprawne. Warto podkreślić, że ta sytuacja stanowi dużą niedogodność dla osób niepełnosprawnych, osób z dziećmi czy też osób, które bardzo często pokonują drogę do szkół, przedszkola, ośrodka zdrowia czy żeby zrobić zakupy. Niestety nasza gm. Jabłonna nie udziela żadnych informacji, a jeśli już, to są to informacje zdawkowe bez podania obecnej sytuacji o stanie technicznym tych urządzeń – powiadomił nas jeden z mieszkańców Chotomowa.

Spotkanie przy PKP Chotomów

Pod koniec października przy stacji PKP Chotomów odbyło się spotkanie w tej sprawie, na którym pojawili się przedstawiciele: Transportowego Dozoru Technicznego – Oddział Terenowy w Warszawie, Urzędu Gminy Jabłonna, Inicjatywy Lokalnej Stacja Chotomów – Okno na Świat oraz PKP Polskie Linie Kolejowe – Zakład Linii Kolejowych w Warszawie.

– To już kolejne spotkanie, które zorganizowała Inicjatywa Lokalna Stacja Chotomów – Okno na Świat w ostatnich kilku latach z przedstawicielami PKP, a tym razem dodatkowo z przedstawicielami TDT – Transportowego Dozoru Technicznego. Naszym celem jest poprawa warunków podróżowania z jedynej stacji PKP na terenie gminy, w tym infrastruktury w otoczeniu stacji PKP (…). Odnośnie niesprawnych od dawna wind przy wiadukcie, to gm. Jabłonna, która zarządzała nimi do 2016 roku, zgodnie z treścią wspólnego porozumienia, do dnia dzisiejszego nie przekazała dźwigów PKP w takim stanie, jakie zostały wydane dotychczasowemu zarządcy, czyli gm. Jabłonna. W tym przypadku organ wykonawczy gminy, musi jak najszybciej porozumieć się z PKP PLK, w celu wyjścia z obecnego impasu. Tak wiec czekamy na ruch ze strony Jabłonny – mówi Mariusz Grzybek z Inicjatywy Lokalnej Stacja Chotomów – Okno na Świat.

Jak zaznacza Mariusz Grzybek, „TDT zadeklarowało daleko idącą pomoc w przeprowadzeniu procedury dopuszczającej windy do ruchu, po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności. Jeśli obie instytucje (gmina i PKP) dojdą do porozumienia, TDT przejdzie do certyfikacji możliwości użytkowania wind przez mieszkańców”.

Windy działały bez pozwolenia TDT

Z informacji uzyskanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe wynika, że Urząd Gminy Jabłonna zawierał umowy konserwatorskie na utrzymanie wind do końca 2019 roku.

– W trakcie oględzin na gruncie stwierdzone zostało przeprowadzenie prac modernizacyjnych, które objęły wymianę drzwi szybowych wraz z ościeżnicą oraz przypuszczalnie doszło do wymiany wewnętrznego poszycia kabiny dźwigu. Brak jest dokumentacji powykonawczej z poczynionych prac, a wymienione drzwi nie są produktem certyfikowanym od producenta UTB przez co, mimo iż spełniają swoją role, uniemożliwiają eksploatację. Wymiana drzwi na inne niż oryginalne wiąże się z wymogiem przedstawienia szczegółowej dokumentacji do TDT i przeprowadzenia badania doraźnego eksploatacyjnego, czego UG Jabłonna nie poczynił, a co w bezpośredni sposób spowodowało wstrzymanie eksploatacji – informuje Seweryn Walo, specjalista z Działu Infrastruktury Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe – Zakład Linii Kolejowych.

Przedstawiciel PKP PLK S.A. zwraca uwagę, że w 2016 roku doszło do wygaśnięcia porozumienia między Urzędem Gminy, a Zakładem Linii Kolejowym. – W sposób bezprawny UG Jabłonna zawierał umowy konserwacyjne i eksploatował urządzenia dźwigowe po wygaśnięciu przedmiotowego porozumienia oraz (ujawniono – red.) eksploatowanie przedmiotowych wind przez UG Jabłonna bez ważnej decyzji TDT. Ostatnie badanie omawianych wind było przeprowadzone w roku 2015, gdzie wydana została decyzja zezwalająca na okres 2 lat. Czyli pozwolenia TDT na eksploatację wygasło w roku 2017 – czytamy w notatce ze spotkania sporządzonej przez PKP PLK S.A.

Co zrobi Urząd Gminy?

W połowie listopada PKP Polskie Linie Kolejowe – Zakład Linii Kolejowych poinformowały Urząd Gminy, że gmina „musi doprowadzić windy przy wiadukcie do stanu używalności” i zgłosić do gotowość do przeprowadzenia badań TDT. Jeżeli Urząd Gminy nie będzie zainteresowany takim rozwiązaniem, PKP PLK rozpoczną postępowanie mające na celu uruchomienie wind i jednocześnie wystąpią do gminy o zwrot kosztów i ewentualne odszkodowanie.