Szkoły i przedszkola czekają na remonty

W poprzednim miesiącu dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy przedstawili potrzeby inwestycyjne na 2017 rok. Największych remontów wymagają placówki w Chotomowie, gdzie m.in. dach znajdujący się nad wejściem do przedszkola zagraża bezpieczeństwu.

Każdej jesieni samorządowcy oraz dyrektorzy zastanawiają się nad inwestycjami, które należy przeprowadzić w kolejnym roku w placówkach oświatowych. Takie dyskusje nie omijają również naszej gminy. Na październikowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dyrektorzy powiedzieli o pracach, które ich zdaniem należy wykonać w 2017 roku.

W najgorszym stanie jest Przedszkole Gminne w Chotomowie, gdzie według rzeczoznawców nie warto inwestować zbyt dużych pieniędzy w generalny remont, ponieważ naprawy wymaga praktycznie wszystko. Dlatego też dyrekcja liczy na zlecenie przez Urząd Gminy wykonania przynajmniej projektu nowego przedszkola. Co więcej, już w tym roku należało wybudować nowe zadaszenie nad głównym wejście do budynku – obecne opuszcza się i zagraża bezpieczeństwu dzieci i dorosłych. Przydałaby się również wymiana podłogi w kuchni, tapet w głównym korytarzu oraz położenie bezpiecznej nawierzchni na kolejnej części placu zabaw.

Priorytetem dla dyrekcji chotomowskiego gimnazjum jest remont boiska szkolnego. Ma ono swoje lata, przez co jest pofałdowane i zniszczone. Szkoła planuje także duży remont toalet dla uczniów. W przyszłym roku musi być również przeprowadzony remont elewacji na sali gimnastycznej ze względu na pojawiającą się wilgoć. Co ciekawe, gimnazjum myśli też o wnioskach na 2018 rok. Nad czym dokładnie? Nad wymianą grzejników i rur centralnego ogrzewania. Obecny system jest przestarzały i złej jakości, a koszt ogrzewania budynku jest bardzo duży.

Szkoła Podstawowa w Chotomowie zastanawia się nad wykonaniem w następnym roku systemu monitorowania kotłowni, urządzeniem pracowni historycznej, naprawą trawników wokół szkoły, malowaniem części ścian wewnątrz budynku i przeprowadzeniem badania szczelności pomp ciepła. Radny Arkadiusz Syguła zwrócił uwagę, że w 2017 roku gmina powinna szykować się na remont dachu w CEKS, ponieważ ten przecieka. W ostatnich miesiącach pracownicy musieli stawiać wiadra, żeby woda miała, gdzie spływać. Ponadto dyrekcja jest zdania, że muszą zostać przebudowane jedne ze schodów.

Jak pod względem potrzeb prezentują się jabłonowskie placówki? Dyrekcja tamtejszej szkoły podstawowej chce, żeby przebudowano kuchnię i poszerzono świetlicę. W przedszkolu natomiast zgłoszono jedynie wnioski związane z trwającą przebudową budynku.

Jabłonna Dla Mieszkańców