Szkolna zmieni się w Marmurową

Urząd Gminy planuje w maju lub czerwcu dostarczyć do właścicieli nieruchomości w okolicy Osiedla Bukowy Dworek w Jabłonnie zawiadomienia o zmianie nazwy ul, Szkolnej na ul. Marmurową. – Ustawodawca nie zobligował organu gminy do zasięgania opinii mieszkańców w sprawie zmiany nazwy, bowiem żaden przepis prawa nie zobowiązuje do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – jedna z urzędniczek tłumaczy, dlaczego wójt Chodorski nie przeprowadził konsultacji społecznych.

Jesienią poprzedniego roku pisaliśmy o planowanej zmianie nazwy ul. Szkolnej na ul. Marmurową w Jabłonnie. Na wrześniową sesję rady wójt Jarosław Chodorski przygotował  projekt wspomnianej uchwały, po czym został on zatwierdzony przez Witolda Modzelewskiego, przewodniczącego Rady Gminy i poddany pod głosowanie. W związku z tym już niedługo nastąpi zmiana adresów na ul. Marmurową.

– Dostarczenie do właścicieli nieruchomości objętych w/w zmianą zawiadomień o nowym numerze porządkowym planowane jest na miesiąc maj, czerwiec 2018 roku – informuje Małgorzata Kornatowska, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wielu mieszkańców nie jest zadowolonych ze zmiany nazwy ul. Szkolnej. Jak okazuje się, wójt Chodorski nie przeprowadził konsultacji z mieszkańcami, ponieważ ustawodawca nie zobligował go do zasięgania opinii w sprawie zmiany nazwy. Urząd podkreśla, że na uwagę zasługuje fakt, iż m.in. także bez konsultacji społecznych zmieniono nazwy ulic w Chotomowie: Sielskiej, Porannej Rosy, Serdecznej, Życzliwej, Uroczej, Jutrzenki i Cichej.

Jabłonna Dla Mieszkańców