Od stycznia jeden przelew do ZUS

Nowy sposób rozliczania z ZUS zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy do tego czasu otrzymają indywidualny numer rachunku składkowego, na który będą od nowego roku opłacać składki. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie będą wysyłać tylko jeden.

Projekt zakładający przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego każdemu przedsiębiorcy, to przede wszystkim wygoda. Obecnie wypełnianie kilku przelewów jest przede wszystkim pracochłonne. Podaje się w nich wiele danych, które pomagają właściwie zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Trzeba wprowadzać je bardzo dokładnie, ponieważ popełnienie błędu w danych identyfikacyjnych lub okresie rozliczeniowym powoduje problemy we właściwym przypisaniu składki.

Od 1 stycznia prowadzący firmę będą opłacać składki zwykłym przelewem, na którym wpiszą tylko numer rachunku składkowego – ten indywidualny, który będzie przypisany tylko do jednego klienta. Każdą wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze na podstawie deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy za ostatni miesiąc. Jeden przelew obejmie więc składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i – dla tych którzy opłacają –  Fundusz Emerytur Pomostowych.

Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności system rozliczy najstarsze zadłużenie, oczywiście o ile takowe istnieje. W sytuacji więc gdy klient posiada zadłużenie musi się liczyć z tym, że zaksięgowanie bieżących składek na poczet długu spowoduje brak pokrycia bieżących składek. Stąd też przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe, mogą w tym przypadku ”wypaść” z tego ubezpieczenia . Skutkuje to np. tym, że jeżeli zachoruje, to nie otrzyma zasiłku chorobowego. Aby uniknąć konsekwencji wystarczy jednak, że przedsiębiorca spłaci zadłużenie do końca grudnia 2017 r. lub wystąpi do ZUS z wnioskiem o rozłożenie go na raty. Każdy, kto podpisze umowę przed 1 stycznia 2018 r. i będzie terminowo regulował należności, zyska pewność, że wpłaty rozliczą się właściwie, tzn. na składki bieżące i na raty, które powoli spłacą zadłużenie. W całej Polsce ZUS wysłał 3,6 mln listów z informacją o indywidualnym numerze składkowym.

Przedsiębiorco, jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od ZUS informacji lub jeżeli zgubisz list, to koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz wtedy w każdej placówce Zakładu lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00). To ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych