Start rekrutacji do przedszkoli 4 kwietnia

Już 4 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli gminnych dla dzieci 3- ,4- i 5-letnich oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 6-letnich. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji.

We wtorek, 4 kwietnia wystartuje rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gm. Jabłonna w roku szkolnym 2017/2018. W przypadku dzieci 3-, 4- i 5-letnich wnioski należy składać do Przedszkola Gminnego w Chotomowie i Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, natomiast 6-letnich do Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone 15 maja o godz. 14.00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

harmonogram

Jak informuje Urząd Gminy, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających aniżeli wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pod uwagę będą brane następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy – TUTAJ.

Warto pamiętać, że rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tych przypadkach należy od 28 marca do 3 kwietnia złożyć deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Jabłonna Dla Mieszkańców