Sesje Rady Gminy popołudniami?

W tym tygodniu radni mają udzielić odpowiedzi, czy chcą, żeby sesje Rady Gminy odbywały się w godzinach popołudniowych. Proszą o to mieszkańcy.

Na styczniowym posiedzeniu Witold Modzelewski, Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo mieszkańca, który zaproponował, żeby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych, tj. 16.00 – 18.00.

– Obecny system godzinowy uniemożliwia nam mieszkańcom uczestniczyć w posiedzeniach, na których niejednokrotnie zapadają decyzje w bardzo istotnych dla nas kwestiach – napisał mieszkaniec.

Wniosek poparł wójt Jarosław Chodorski, który stwierdził, że do urzędu trafiło już kilka podobnych pism. Poprosił radnych o zastanowienie się, czy sesje mogłyby rozpoczynać się np. o godz. 13.00 lub 14.00, żeby mieszkańcy byli w stanie pojawić się chociaż na wolnych wnioskach.

Przewodniczący Modzelewski zasugerował radnym, żeby w tym tygodniu zgłosili się do Biura Rady i udzielili krótkich odpowiedzi, czy zgadzają się, aby obrady odbywały się w godzinach popołudniowych.

Jabłonna Dla Mieszkańców