Armia wzywa przed komisję

Zbliża się kwalifikacja wojskowa na terenie naszego powiatu. Obowiązkowi zgłoszenia się podlegają m.in. mężczyźni urodzeni w 1996 roku.

W dniach 2-30 marca w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w starostwie Powiatowym w Legionowie na ul. Sikorskiego 11 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gm. Jabłonna.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w 1996 r. oraz w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wzywa się również osoby urodzone w latach 1994-1995, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej bądź po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Także kobiety urodzone w latach 1991-1996 mogą przygotowywać się do wizyt w starostwie. Powiatowa Komisja Lekarska zaprasza panie, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. ddwloclawek.pl