Sesja nowej Rady Gminy w poniedziałek

Komisarz Wyborczy w Warszawie ustalił termin inauguracyjnej sesji Rady Gminy w nowej kadencji. Radni złożą ślubowanie w najbliższy poniedziałek.

Pierwsza sesja Rady Gminy Jabłonna VII kadencji odbędzie się 1 grudnia 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102.

Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad..
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Wybór Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy