ŚCIEŻKI ROWEROWE. W Wieliszewie budują, w Jabłonnie nie

Urząd Miasta Legionowo potwierdził, że gm. Jabłonna odstąpiła od wykonania części zadań i wybuduje tylko 9 kilometrów ścieżek rowerowych, zamiast 15. Jabłonna jest daleko w tyle za innymi partnerami wspólnego projektu. W sąsiednim Wieliszewie budowa ścieżek rowerowych zostanie zakończona do 15 grudnia 2017 roku, natomiast w Jabłonnie nadal nie wiadomo kto i kiedy… rozpocznie prace.

– Ostatnie pismo podpisane przez wicewójta Michalskiego nie pozostawia złudzeń. Nie będzie ścieżek rowerowych wzdłuż drogi 630 i tym samym połączenia Jabłonny ze wsiami zachodnimi, jak i nie będzie ścieżek w Chotomowie. Nie zostaną zrealizowane podstawowe założenie projektu, które miały umożliwić mieszkańcom naszej gminy oraz sąsiednich gmin dojazd do stacji PKP Chotomów od strony centralnego Chotomowa, gm. Wieliszew oraz połączenia z wybudowaną kilka lat temu ścieżką rowerową prowadzącą od stacji PKP Legionowo Przystanek do granic z gm. Jabłonna. Został zmarnowany wysiłek wielu osób – mówi radny Adam Krzyżanowski.

Na temat realizacji inwestycji na terenie gm. Jabłonna postanowiliśmy porozmawiać z liderem projektu – Miastem Legionowo. Odpowiedzi udzieliła Tamara Mytkowska, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legionowo.

JDM: Do kiedy gm. Jabłonna musi zakończyć projektowanie ścieżek rowerowych?

TM: Pierwotnym terminem gotowości projektu do realizacji był 30 września 2017 r. Gmina Legionowo otrzymała zgodę na wydłużenie terminu do 30 listopada 2017 r.

Na jakim etapie są prace w gm. Jabłonna? Czy gm. Jabłonna ma realne szanse na wybudowanie ścieżek rowerowych?

W Gminie Jabłonna wciąż trwają przygotowania projektu, w tym prace projektowe. Z dostępnych Gminie Legionowo informacji w gminie Jabłonna nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych.

Ile kilometrów ścieżek rowerowych wybuduje gm. Jabłonna w ramach wspólnego projektu?

W związku z odstąpieniem przez gminę Jabłonna z części zadań, do których zobowiązała się w trakcie przygotowywania projektu, po zmianach jest to ponad 9 km.

Czy niewybudowanie ścieżek rowerowych w Chotomowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej z Jabłonny do wsi zachodnich komplikuje funkcjonalność systemu ścieżek rowerowych w gminach realizujących wspólny projekt?

Tak, w szczególności z uwagi na nie wykonanie połączeń międzygminnych i możliwości nieprzerwanych podróży pomiędzy gminami partnerskimi.

Jak okazuje się, sąsiednia gm. Wieliszew radzi sobie z budową ścieżek rowerowych zdecydowanie lepiej niż gm. Jabłonna. Pod koniec lipca Paweł Kownacki, wójt gm. Wieliszew podpisał umowy na budowę 4 odcinków ścieżek rowerowych za blisko 3,7 mln zł. Prace zostaną zakończone do 15 grudnia br.

W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna. Z pewnością w jej trakcie zostanie poruszony temat budowy ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Czy wójt Jarosław Chodorski będzie w stanie wytłumaczyć, dlaczego Urząd Gminy nadal nie ogłosił przetargów na budowę ścieżek rowerowych?

Jabłonna Dla Mieszkańców