Ścieżki rowerowe jeszcze droższe. Gmina dołoży 6.750.000 zł?

Wójt Chodorski zamierza przeznaczyć dodatkowo 6.750.000 zł na budowę ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Jabłonowscy urzędnicy nie doszacowali kosztów inwestycji, przez co urząd próbuje ratować mocno opóźniony projekt. Termin rozliczenia inwestycji mija wraz z końcem listopada, do tej pory nie rozpoczęto budowy ani jednego odcinka ścieżki rowerowej.

– Kwota, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na ścieżki jest niższa niż te oferty, które były złożone. I to jest ponad 5 mln zł. […] Wkład własny gminy będzie wynosił 6 mln zł. Ta kwota nie będzie refundowana – mówił podczas ostatniej sesji wicewójt Marcin Michalski.

Okazało się, że zakładana kwota dopłaty będzie jeszcze wyższa. Wójt Jarosław Chodorski zaproponował radnym zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.750.000 zł. Jak twierdzi gmina, w przypadku zwiększenia wysokości środków własnych na ścieżki do tej kwoty, możliwe będzie podpisanie umów z wykonawcami. Zachodzi jednak obawa, czy gm. Jabłonna stać na dołożenie 6.750.000 zł do tego projektu. Budżet nie jest z gumy, więc w przyszłości zabraknie pieniędzy na inne inwestycje, np. budowę dróg, oświetlenia, kanalizacji.

Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas jutrzejszej sesji Rady Gminy. Należy dodać, że zwiększenie środków przeznaczonych na budowę ścieżek rowerowych będzie równoznaczne ze zwiększeniem deficytu budżetu do poziomu 35.247.190 zł.

Początkowo wartość całego projektu, czyli projektowania i budowy ścieżek, miała wynieść 5.204.380,77 zł. Z tej kwoty dofinansowanie miało kształtować się na poziomie do 80%. Dziś już wiadomo, że ewentualne dofinansowanie będzie zdecydowanie niższe z powodu niedoszacowania kosztów inwestycji.

Gmina Jabłonna o uzyskaniu dofinansowania wiedziała już od początku grudnia 2016 roku i miała zakończyć inwestycję do 31 maja 2018 r., a mimo to przez ponad 2 lata nawet nie wprowadziła firm na place budowy. Wicewójt przyznał, że już w połowie poprzedniego roku zorientowano się, że nastąpiło niedoszacowanie projektu. W międzyczasie wydłużono termin realizacji inwestycji do końca listopada br., ale i ten termin jest mocno zagrożony.

Jabłonna Dla Mieszkańców