Schetynówki. Jabłonna na 40. miejscu

Wojewoda zatwierdził wstępną listę rankingową dotyczącą przyszłorocznych „schetynówek”. Wniosek złożony przez gm. Jabłonną zajął 40. miejsce. Urząd Gminy chce pozyskać środki na budowę ul. Jaśminowej w Rajszewie.

Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez gminy i powiaty w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane w następnym roku.

Jabłonna zajęła 40. miejsce wśród projektów złożonych przez gminy. Komisja oceniła dokumentację na 24 punkty. Gmina ubiega się o 587.832 zł na budowę ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz z oświetleniem na odcinku ok. 833 m. Całość inwestycji ma kosztować 1.175.665 zł.

Najwyżej został oceniony wniosek Grodziska Mazowiecka, który otrzymał aż 35 punktów. Na 10. miejscu znalazł się Serock – nasi sąsiedzi ubiegają się o 3.000.000 zł dofinansowania na przebudowę ul. Warszawskiej i Pułtuskiej. Komisja z przyczyn formalnych odrzuciła projekt Wieliszewa, który chciał pozyskać środki na przebudowę drogi w Skrzeszewie. Z kolei starostwo złożyło wnioski na przebudowę dróg w gm. Nieporęt i Legionowie, które uplasowały się odpowiednio na 23. i 35. miejscu.

Czy gm. Jabłonna otrzyma dofinansowanie? Nie wiadomo. Wojewoda do 30 listopada ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra. Do końca grudnia Urząd Wojewódzki ogłosi listę wniosków, które zostaną zakwalifikowane do dofinansowania.

Na wstępnej liście rankingowej jest 37 projektów powiatowych i 87 gminnych. Ze względów formalnych odrzucono 89 wniosków.

Jabłonna Dla Mieszkańców