Urząd nie wyrobi się z przebudową przedszkola?

Do 30 listopada 2016 roku Przedszkole Gminne w Jabłonnie miało zostać rozbudowane o nową część. Mimo że Rada Gminy dołożyła ponad milion złotych, urząd prawdopodobnie nie wyrobi się z wykonaniem inwestycji.

Od kilku miesięcy trwa rozbudowa przedszkola w Jabłonnie. Na ten cel gmina przeznaczyła 2.655.144,58 zł. Zgodnie z umową do końca listopada mają powstać 4 nowe sale zajęciowe, zaplecze sanitarne i hol. W nowej części budynku będzie również pomieszczenie socjalno-kuchenne oraz kotłownia.

Okazało się, że Urząd Gminy już prawdopodobnie pogodził się z tym, że inwestycja będzie zakończona dopiero w kolejnym roku. Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która odbyła się w poprzednim miesiącu, jeden z radnych zapytał, czy w tym roku powstanie droga pożarowa, która jest niezbędna do oddania budynku.

– Nie wiem, czy jest potrzeba w tym roku – wymsknęło się Agnieszce Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Mimo pytań, gmina nie chciała poinformować ani na sesji, ani na komisji, czy termin rozbudowy przedszkola zostanie dotrzymany, a jeżeli nie, to na kiedy planowane jest oddanie budynku. Stwierdzono jedynie, że „termin odbioru końcowego do 30 listopada jest zagrożony”, ponieważ oficjalnie mówi się jedynie o 3 tygodniach opóźnień. Kiedy radny Arkadiusz Syguła zadał pytanie dotyczące postępów prac, a raczej ich opóźnień, naczelnik Wydziału Inwestycji tłumaczyła, że dopiero dzień wcześniej była narada koordynacyjna i nie zdążyła przygotować się do sesji. Niestety urzędnicy coraz częściej nie odpowiadają na pytania radnych, proponując przygotowanie informacji na piśmie bądź przekazanie ich ustnie w późniejszym terminie. W przypadku rozbudowy przedszkola może to szczególnie dziwić, ponieważ jest to najdroższa inwestycja w 2016 roku. A. Sobczak odpowiedziała jedynie, że gmina wystąpiła do wykonawcy z zapytaniem, kiedy przewiduje realizację stanu surowego zamkniętego.

– Pani nie zapoznała się z protokołem, a ja to zrobiłem, bo wczoraj rozmawiałem z wykonawcą. Aktualnie jest zbrojony drugi strop. O jakich 3 tygodniach opóźnień mówimy? Niech pani powie prawdę. A gdzie dach, wykończenie, tynki? Pani dokładnie wie, że to nie będzie oddane w tym roku, tylko myślę, że późną wiosną – mówił w poprzednim tygodniu radny Syguła.

Przypomnijmy, że w tym roku radni musieli dołożyć do inwestycji ponad 1.000.000 zł, aby można było ją zrealizować jeszcze w 2016 roku. Początkowo miała kosztować 1.500.000 zł. Co ciekawe, Urząd Gminy już w kwietniu próbował wydłużyć termin rozbudowy przedszkola na przyszły rok.  Tłumaczono to tym, że w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w marcu i potrzebą weryfikacji projektu budowlanego, konieczne jest przesunięcie zakończenia inwestycji na następny rok.

J. Chodorski twierdził wtedy, że urząd nie będzie w stanie zakończyć inwestycji do 31 grudnia. Podobne stanowisko przedstawiała naczelnik Wydziału Inwestycji, która zauważyła, że jeśli nawet prace budowlane zostaną zakończone w tym roku, to jest mało prawdopodobne, iż gmina także w 2016 roku będzie w stanie uzyskać odbiór budynku pozwalający na użytkowanie go.

Przedstawicielka Rady Rodziców dziwiła się na kwietniowej sesji Rady Gminy, że Urząd Gminy już wtedy informował, że nie będzie w stanie zrealizować inwestycji do końca roku.

– Proszę nie mówić, że 4 sal nie da się postawić od marca do grudnia, jeśli od października do listopada stawia się 30-piętrowe wieżowce. Proszę podjąć wyzwanie. W 2 miesiące można zapoznać się na pamięć z projektem, jeśli ktoś tego nie robi, to jest to czyste lenistwo. Na co dzień pracuję z projektami budowlanymi, przewalam ich 30-40 miesięcznie i jestem z tym sama. Przewijam wszystko od fundamentów po dachy odwrócone, dlatego proszę mi nie mówić, że tego nie da się zrobić – mówiła mieszkanka.

Jabłonna Dla Mieszkańców