Sąd uchylił wyrok. Chodorskiemu nie należy się odszkodowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie uchylił wyrok w sprawie Jarosława Chodorskiego przeciwko Urzędowi Gminy Jabłonna, w którym nakazano urzędowi wypłatę ok. 45 tysięcy złotych odszkodowania i pokrycie kosztów sądów. Poprzedni wyrok został wydany po ukryciu przez wicewójta Michalskiego dokumentów sądowych, które miał przedstawić Radzie Gminy. Czy jabłonowski urząd wystąpi do wójta Chodorskiego o zwrot pieniędzy?

– Wyrokiem wydanym w dniu 1 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie Pana Jarosława Chodorskiego przeciwko Urząd Gminy Jabłonna uchylił wyrok zaoczny z dnia 14 maja 2018 roku i oddalił powództwo. Wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia – informuje Małgorzata Okrzejska, specjalista ds. administracyjnych z Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.

Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji wójt Jarosław Chodorski postanowił powalczyć przed sądem o pieniądze, które utracił w wyniku obniżenia wynagrodzenia. 14 maja 2018 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok po myśli wójta i nakazał urzędowi wypłatę 45.334,80 zł odszkodowania oraz pokrycie kosztów sądowych. Okazało się jednak, że wyrok został wydany po zatajeniu przez wicewójta Marcina Michalskiego dokumentów sądowych, które zastępca wójta był zobowiązany przedstawić Radzie Gminy. Kiedy sprawa wyszła na jaw, sąd zajął się nią ponownie. Tematem zainteresowała się także prokuratura.

Dzisiaj zapytaliśmy Urząd Gminy, czy gmina wystąpiła do Jarosława Chodorskiego o zwrot ponad 45 tys. zł oraz czy wicewójt Michalski poniesie konsekwencje służbowe, w związku z tym, że w wyniku ukrycia dokumentów sądowych, doprowadził w 2018 roku do wydania wyroku niekorzystnego dla Urzędu Gminy. Po uzyskaniu odpowiedzi, opublikujemy je na naszym portalu.