Są pieniądze na wymianę pieca

Gmina Jabłonna po raz trzeci wystartowała z programem modernizacji kotłowni. W ostatni wtorek odbyło się spotkanie informacyjne na temat wymiany pieców. Mieszkańcy będą mogli uzyskać środki na wymianę pieców z trzech źródeł.

– W poprzednich edycjach korzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast w tym roku mamy trzy źródła środków możliwych do uzyskania w celu wymiany pieców – informuje Urząd Gminy.

Jakie?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacja będzie wynosiła do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta. W tym programie można wymienić każdy piec na gazowy, olejowy lub opalany biomasą (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% dla beneficjenta. Program ten skierowany jest tylko do osób, które chcą wymienić paleniska węglowe na gazowe, olejowe lub biomasę. Realizacja projektu odbyłaby w pierwszym kwartale 2019 r.

Środki własne Gminy Jabłonna

Gmina planuje przeznaczyć środki własne na rzecz modernizacji kotłowni. Dofinansowanie w tym przypadku będzie wynosić do 5 000 zł i do 75% kosztów kwalifikowanych (podobnie jak przy dofinansowaniu z WFOŚiGW). Uchwała Rady Gminy oraz Regulamin przyznawania dofinansowania są w trakcie przygotowywania.

W programach zewnętrznych WFOŚiGW oraz MJWPU to gmina zakupuje piece i to ona jest ich właścicielem przez 5 lat. Piece będą przekazywane mieszkańcom na podstawie obustronnej umowy.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy