Są pieniądze na remont szatni Wisły

W gminnym budżecie zarezerwowano 50.000 złotych na remont szatni, z których korzystają juniorzy i seniorzy Wisły Jabłonna. Początkowo na ten cel planowano przeznaczyć 100.000 złotych, jednak radni zdecydowali o zmniejszeniu tej kwoty o połowę i wykonaniu remontu w dwóch etapach.

W marcu opublikowaliśmy list otwarty, który rodzice i zawodnicy Wisły Jabłonna wystosowali do wójta Jarosława Chodorskiego i przewodniczącego Rady Gminy Witolda Modzelewskiego. Apelowali oni o interwencję w sprawie zapewnienia godnych warunków korzystania z szatni, sanitariatów i pryszniców mieszczących się na tyłach Domu Ogrodnika.

– Domagamy się wygospodarowania środków budżetowych na remont szatni KS Wisła Jabłonna – pisali autorzy listu otwartego.

Całą treść listu można przeczytać TUTAJ.

Na kwietniową sesję Urząd Gminy przygotował projekt uchwały, który zakładał przeznaczenie 100.000 zł na remont wspomnianych szatni. Radny Arkadiusz Syguła zgłosił wniosek, żeby połowę tych środków finansowych przeznaczyć jednak na inny cel.

– Słyszę, że chcecie państwo zmniejszyć dotację na remont szatni piłkarzy Wisły. Szatnie nie spełniają żadnych wymogów sanitarnych i funkcjonalnych. Prosiliśmy państwa o 100.000 zł, bo posiadamy kosztorys inwestorski, który opiewa na 96.000 zł i jest trochę zaniżony, ponieważ jest z ubiegłego roku. Jeśli państwo macie dać tylko 50.000 zł na remont szatni, to może państwo w ogóle nie przekazujcie tych pieniędzy, bo nie zrobimy za nie porządnego remontu – mówił Grzegorz Przybyłowicz, dyrektor GCKiS.

G. Przybyłowicz poinformował, że remont polegałby m.in. na podniesieniu o prawie pół metra poziomu posadzki, przeróbkach pomieszczeń i montażu nowych instalacji.

– Dlaczego gm. Jabłonna jest w stanie robić oszczędności w budżecie, a jednostki nam podległe w swoich budżetach już nie? Może przyszedł czas przejrzeć dokładnie wszystkie wydatki, zweryfikować te koszty, po czym znajdzie pan oszczędności rzędu 20, 30 czy 50 tys. zł i wykona remont tych szatni? – pytał przewodniczący Modzelewski.

Radni zasugerowali dyrektorowi, że GCKiS może poczynić oszczędności na Święcie Gminy Jabłonna.

– Dla nas ważne są przedszkole i szatnie – zaczął radny Syguła, tłumacząc, że pieniądze powinny być wydawane na inwestycje, a nie rozrywkę. – Jeśli nie stać nas na disco polo, to nie róbmy disco polo – dopowiedział.

Radni podjęli decyzję, że w tym roku przeznaczą 50.000 zł na remont szatni. Prace, które mają odbyć się w wakacje, prawdopodobnie obejmą swoim zakresem część budynku, z której korzystają młodzi zawodnicy. Pozostała część miałaby zostać wyremontowana w następnym roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców