Ruszyli z budową szpitala w Legionowie

– Prace związane z budową szpitala w Legionowie przebiegają sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Placówka przyjmie pierwszych pacjentów w drugim kwartale 2022 roku – informuje Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa (lider konsorcjum) i Ed. Zueblin AG ze Stuttgartu (partner konsorcjum).

Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy szpitala w Legionowie odbyło się 9 października. Prace rozpoczęto od przygotowania terenu. Plac budowy został oznakowany i ogrodzony. Rozebrano znajdujące się na jego terenie garaże i inne zbędne obiekty. Materiały porozbiórkowe uprzątnięto i wywieziono.

Obecnie trwają prace ziemne, powstał wykop pod fundamenty budynku głównego. Wkrótce na placu budowy pojawią się żurawie wieżowe. Dostarczone zostaną także materiały budowlane, niezbędne  do wykonania konstrukcji fundamentów, ław i szalunków.

Szpital, który będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, powstaje na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Budynek będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Będą tu funkcjonowały izba przyjęć, blok operacyjny oraz oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny i ginekologiczno-położniczy.

 Źródło / fot.: Powiat Legionowski