Ruszył nabór na nowe „schetynówki”. Kto pozyska dofinansowania?

Do końca października gminy i starostwa mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Prawie 76,5 mln zł na przebudowę dróg lokalnych otrzymają w następnym roku samorządy z terenu naszego województwa.

Dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu będzie wynosić łącznie 4 mld zł  przez najbliższe cztery laty – odpowiednio 800 mld zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł. Pieniądze pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Co roku będzie możliwa budowa, przebudowa lub remont około 2.200 km dróg powiatowych i gminnych.

Kwota dotacji na gminę bądź starostwo nie może przekraczać 3 mln zł i zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja zostanie udzielona. W danym roku gmina może skorzystać z dofinansowania tylko na jedno zadanie z dofinansowaniem do 50 procent. Z kolei powiat rocznie może uzyskać dofinansowania na dwa zadania.

Tegoroczny nabór wniosków przeznaczonych do wykonania w 2016 roku rozpoczął się przed weekendem i potrwa do 30 października 2015 roku. W kolejnych latach nabory będą prowadzone w dniach 1-15 września.

W poprzednich latach zgłoszono ponad 10.000 wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach tzw. „schetynówek”. Do końca poprzedniego roku samorządy zrealizowały ponad 4.900 zadań inwestycyjno-remontowych o wartości prawie 9,3 mld zł. Z budżetu państwa dofinansowania wyniosły 4,4 mld zł. W latach 2008-2014 udało się zmodernizować i rozbudować sieć dróg lokalnych o łącznej długości 12.200 km. Z rządowego wsparcia skorzystało prawie 1.800 gmin i powiatów, czyli 64% lokalnych wspólnot samorządowych.

Jabłonna Dla Mieszkańców