Rozbudowa przedszkola opóźniona. Inwestycja na 12 maja?

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy ważyły się losy dalszej rozbudowy jabłonowskiego przedszkola. Urząd Gminy przygotował uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016. W wykazie ujęto 1.132.000 zł na rozbudowę przedszkola. Inwestycja ma zakończyć się do 12 maja.

– Daliśmy bardzo dużo pieniędzy, żeby przedszkole jak najszybciej powstało. W 2016 roku 3- i 4-latki nie  dostały się do przedszkola, dlatego dołożyliśmy prawie drugie tyle środków, żeby przedszkole powstało. Przykro nam, że 30 listopada nie mogliśmy przeciąć wstęgi – oceniła radna Teresa Gałecka.

Mimo że już 9 czerwca 2016 r. podpisano umowę z firmą HOLDER-BUD, wykonawca rozpoczął prace dopiero pod koniec czerwca. Już wtedy opóźnienie w pracach od momentu wprowadzenia na budowę, wynosiło ok. 2 tygodnie. Później było jeszcze gorzej – robotników obecnych na budowie można było policzyć na palcach jednej ręki. Prace przybrały na sile dopiero pod koniec listopada, kiedy było już wiadomo, że wykonawca będzie miał ogromny poślizg.

O zaangażowaniu firmy w samych superlatywach wypowiada się wójt Jarosław Chodorski. W wywiadzie dla jednej z lokalnych gazet stwierdził, że współpraca z wykonawcą od samego początku była bardzo dobra.

Innego zdania są radni. Na sesji pojawiały się głosy, że wykonawca przyjął zlecenie, wiedząc, że nie będzie w stanie wykonać go w wyznaczonym w terminie. Właściciel firmy bronił się, że nie jest rzeczoznawcą, żeby już na etapie przetargu wykluczyć błędy w projekcie. Winą za opóźnienia obwiniał projektanta.

– Po wychwyceniu błędów, złożyliśmy wniosek o wyjaśnienia do projektu. Uważam, że z naszej strony nie było żadnych opóźnień. Robiliśmy tyloma pracownikami i w takim tempie, na ile pozwalał nam projekt – mówił właściciel firmy. – Jako gmina i zamawiający powinniście udostępnić taką dokumentację, żebym na jej podstawie mógł wykonać rzetelną wycenę i później to zrealizować. Udostępniliście jakiś chłam i proszę teraz nie zwalać całej winy na wykonawcę – dodał.

Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy zauważył, że zgodnie z zapisami umowy, wykonawca przed jej podpisaniem zapoznał się z dokumentacją projektową, terenem realizacji prac, stanem rozbudowywanego budynku i otrzymał od zamawiającego wszystkie dane, które mogły wpłynąć na ryzyko i okoliczności realizacji umowy. Firma podpisując umowę, oświadczyła również, że zakończenie inwestycji do 30 listopada 2016 r. jest możliwe i nastąpi do tego terminu.

W sprawie projektu wypowiedział się także inspektor nadzoru, który zauważył, że projekt zakładał powstanie całkowicie nowego budynku i projektant nie pomyślał jak połączyć go ze starą częścią przedszkola. To mogło spowodować, że gmina nie otrzymałaby pozwolenia na użytkowania budynku.

Realizację przebudowy przedszkole nadzoruje Wydział Inwestycji, nad którego działalnością nadzór pełni wicewójt Marcin Michalski. Kiedy urzędniczka poinformowała, że wydział nie nadzorował etapu powstawania projektu, nie umiała wytłumaczyć czym to było spowodowane. Dodała, że w jej ocenie główną winę ponosi projektant. Gmina nie spodziewała się tego, że aż tak duże błędy mogą pojawić się w projekcie. Zauważyła również, że ze względu na presję, która była wywierana na Wydział Inwestycji przetarg został przygotowany z terminem zakończenia inwestycji na 30 listopada 2016 roku, a nie 31 marca 2017 roku.

– Tak naprawdę wiemy, że od 30 listopada powinny być naliczane karne odsetki. Nie było przecież tragedii w postaci trzęsienia ziemi, nie było pożaru, nie było żadnej klęski – mówił radny Zenon Chojnacki.

Ostatecznie Rada Gminy zgodziła się, żeby firma zakończyła przebudowę przedszkola do 31 marca, natomiast do 12 maja przeprowadzono odbiory i rozliczono roboty. Czy te terminy są realne? Z jednej strony firma przyspieszyła tempo prac, ale z drugiej jeszcze w 2016 roku wystąpiła do urzędu z wnioskiem, aby gmina wyraziła zgodę na realizację przebudowy do końca czerwca 2017 roku. Zaproponowano także, że w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, firma może w czerwcu ponownie wnioskować o przedłużenie terminu. Gmina nie zgodziła się na te propozycje i ustaliła nieprzekraczalny termin zakończenia robót i odbioru na 12 maja.

Jabłonna Dla Mieszkańców